prev next

#1 Giúp đỡ các trẻ em khu vực khó khăn ASEAN

  • SỐ TIỀN QUYÊN GÓP : 150,351,035đ
  • SỐ TIỀN ĐÃ SỬ DỤNG : 170,411,035đ
  • 4/5DỰ ÁN HOÀN THÀNH
  • 0NGƯỜI THAM GIA BF

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN