prev next

#7 Quyên góp quần áo

  • SỐ TIỀN QUYÊN GÓP : 349,974,700đ
  • SỐ TIỀN ĐÃ SỬ DỤNG : 349,974,700đ
  • 5/5DỰ ÁN HOÀN THÀNH
  • 0NGƯỜI THAM GIA BF

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN