prev next

#4 Cải thiện môi trường giáo dục

  • SỐ TIỀN QUYÊN GÓP : 429,840,475đ
  • SỐ TIỀN ĐÃ SỬ DỤNG : 429,839,675đ
  • 10/11 DỰ ÁN HOÀN THÀNH
  • 0NGƯỜI THAM GIA BF

DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN