DỰ ÁN

DỰ ÁN MỚI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Giúp Đỡ Các Em Nhỏ Tại Trường Tiểu Học Biên Giới - Tây Ninh

  • NO.96
  • 2018-10-01 15:45:39

Xã Biên Giới, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Khoảng 400 Em Học Sinh

2 Điểm Trường, 1 Điểm Trường Phụ Cách Điểm Chính Khoảng 13KM

50% Tổng Số Học Sinh Người Dân Tộc

Trường Mở Rộng Thêm Lớp Học Số Lượng Học Sinh Đang Tăng

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế Cho Các Em Chưa Được Đóng Bảo Hiểm Y Tế Tặng Học Bổng Cho Các Em Nghèo - Hoàn Cảnh Khó Khăn Nhất Tạo Ra Một Ngày Sinh Hoạt - Vui Chơi - Ẩm Thực Cho Các Em

Dự án nào nhận được nhiều sự đồng cảm thì xác suất chọn lọc sẽ cao hơn
"Thả tim" chỉ có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày dự án được đề xuất

BÌNH LUẬN ĐỘNG VIÊN(0)