prev next

#4 Cải thiện môi trường giáo dục

  • SỐ TIỀN QUYÊN GÓP : 451,163,475đ
  • SỐ TIỀN ĐÃ SỬ DỤNG : 451,162,675đ
  • 11/11DỰ ÁN HOÀN THÀNH
  • 0NGƯỜI THAM GIA BF

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN