prev next

#1 Giúp đỡ các trẻ em khu vực khó khăn ASEAN

  • SỐ TIỀN QUYÊN GÓP : 348,311,035đ
  • SỐ TIỀN ĐÃ SỬ DỤNG : 456,771,035đ
  • 10/12DỰ ÁN HOÀN THÀNH
  • 0NGƯỜI THAM GIA BF

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN