prev next

#5 Tài trợ Cây ước mơ tương lai cho trẻ em

6/7 DỰ ÁN HOÀN THÀNH

  • SỐ TIỀN QUYÊN GÓP : 175,101,300đ
  • SỐ TIỀN ĐÃ SỬ DỤNG : 275,101,300đ
  • 6/7 DỰ ÁN HOÀN THÀNH
  • 0 NGƯỜI THAM GIA BF

DỰ ÁN 5 - TÀI TRỢ CÂY ƯỚC MƠ TƯƠNG LAI

Thông qua 'DỰ ÁN TÀI TRỢ CÂY ƯỚC MƠ TƯƠNG LAI CHOTRẺ EM' chúng tôi sẽ tài trợ giúp các em có tài năng hay tố chất về các lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật-thể thao nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn phải tạm gác giấc mơ, dỡ dang việc học có thể tiếp bước đến trường. Chúng tôi sẽ chăm sóc và nâng cao cơ hội học tập liên tục, giúp các em nhỏ ở khu vực khó khăn ASEAN vượt qua được những khó khăn, đứng lên từ tuyệt vọng để trở thành Bill Gates, Mark Zuckerberg hay Steve Jobs thứ 2, đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng thế giới.

1. TÀI TRỢ CÂY ƯỚC MƠ THIẾT KẾ, NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC, THỂ THAO

*Đối tượng hỗ trợ : Trong số các em đang học tại Tiểu học, THCS, THPT (hay các em có độ tuổi tương đương) mà có niềm đam mê và tài năng nổi trội về các lĩnh vực đặc biệt như học tập, nghệ thuật, thể dục thể thao...

*Nội dung hỗ trợ : Mang đến cơ hội phát triển tài năng - Kết nối khóa học đào tạo chuyên môn, kết nối nhà lãnh đạo tài năng, hỗ trợ chi phí mua tài liệu và dụng cụ học tập, chi phí tham gia đại hội, chi phí kết nối địa điểm phát triển tài năng

2. TÀI TRỢ CÂY ƯỚC MƠ TOÁN HỌC, KHOA HỌC, TIN HỌC, VẬT LÝ

*Đối tượng hỗ trợ : Trong số các em đang học tại Tiểu học, THCS, THPT (hay các em có độ tuổi tương đương) mà có niềm đam mê và tài năng nổi trội về khoa học tự nhiên như toán học, khoa học, vật lý, tin học, phát minh...

*Nội dung hỗ trợ : Mang đến cơ hội phát triển tài năng - Kết nối khóa học đào tạo chuyên môn, kết nối nhà lãnh đạo tài năng, hỗ trợ chi phí mua tài liệu và dụng cụ học tập, chi phí tham gia đại hội, chi phí kết nối địa điểm phát triển tài năng

3. TÀI TRỢ CÂY ƯỚC MƠ VĂN HỌC, NGÔN NGỮ, HÙNG BIỆN, THẢO LUẬN, SÁNG TÁC

*Đối tượng hỗ trợ : Trong số các em đang học tại Tiểu học, THCS, THPT (hay các em có độ tuổi tương đương) mà có niềm đam mê và tài năng nổi trội về khoa học xã hội như văn học, ngôn ngữ, hùng biện, thảo luận, sáng tác...

*Nội dung hỗ trợ : Mang đến cơ hội phát triển tài năng - Kết nối khóa học đào tạo chuyên môn, kết nối nhà lãnh đạo tài năng, hỗ trợ chi phí mua tài liệu và dụng cụ học tập, chi phí tham gia đại hội, chi phí kết nối địa điểm phát triển tài năng

4.CÁC KHÓA HỌC VỀ KỸ NĂNG SỐNG VÀ GIÁ TRỊ SỐNG

*Đối tượng hỗ trợ: Các trẻ em trong độ tuổi từ 6 – 18 tuổi đang sinh sống cùng gia đình hoặc người chăm sóc.

*Nội dung hỗ trợ: Mang đến các cơ hội được học tập các giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống giúp trẻ khám phá bản thân, tư duy tích cực, các kỹ năng giải quyết vấn đề để tự chăm sóc bản thân, sinh sống, học tập và làm việc với người khác.

DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN